ADSL

Az ADSL (Assymmetric Digital Subsriber Line - aszimmetrikus di­gi­tális előfizetői vonal) a legnépszerűbb technológia. Két­i­rá­nyú adatforgalmat valósít meg a már meglévő réz-alapú táv­köz­lési (telefonos) hálózatokon keresztül. A hagyományos te­le­fonhálózatokat digitális adatátvitelre alkalmassá tevő ún. “DSL” technológiák egyik fajtája. Az ADSL-nél a jel maxi­má­lis sebessége az előfizetők irányába, illetve visszirányba el­térő (aszimmetrikus), valamint az előfizető lakóhelyének az el­osz­tóhoz viszonyított távolságától is függ. ADSL in­ter­net­kap­csolat esetén ez azt jelenti, hogy az elérhető fel- és letöltési se­bes­ségek eltérőek.