A kábeltelevíziós internet-hozzáférés

A magyar kábeltelevíziós penetráció nemzetközi össze­ha­son­lí­tásban viszonylag magasnak tekinthető: jelenleg a hazai ház­tar­tá­sok 56 százalékában van bekötve kábeltelevíziós szolgáltatás. A ká­belhálózaton történő szélessávú internet-hozzáférések ki­é­pí­tése 1999-ben indult meg, azóta az ADSL után a második leg­gya­koribb szélessávú elérési fajtává nőtte ki magát. 2006-ban 108 szolgáltató kínált ilyen elérést.

A kábelhálózaton történő szélessávú internet-szolgáltatás a vissz­i­rá­nyúsított, azaz kétirányú adatkommunikációra al­kal­mas­sá tett, kábeltelevíziós hálózatokon keresztül valósulhat meg. Így a meglévő kábeltelevíziós hálózatok viszonylag gyorsan és ol­csón alkalmassá tehetőek az internetezésre: a szolgáltatás meg­in­dí­tásához “mindössze” a hálózat kétirányúsítását és csil­lag­pontosítását kell megoldani.

A kábeltelevíziós hálózaton megvalósuló internet-hozzáférés ál­lan­dó és azonnali kapcsolatot biztosít a világhálóval. El­szá­molása átalánydíjazással történik, azonban a legnagyobb ká­bel­televíziós internetszolgáltatók már meghatároztak egy az igé­nyelt sávszélességhez igazodó maximális havi adatforgalmat, en­nek elérése után pedig korlátozzák a letöltési sebességet.