Sávszélesség

A sávszélesség egy mértékegység, amivel leírható, hogy egy in­terneteléréssel milyen maximális sebességgel for­gal­maz­ha­tunk adatokat – vagyis, hogy egyidejűleg összesen mennyit fo­gad­ha­tunk (és küldhetünk, például amikor a gépről egy internetes ol­dal­ra videót töltünk fel). Választani a saját szokásaink és igé­nyeink mérlegelésével érdemes, mert minél nagyobb a sáv­szélesség, annál drágább egy csomag. Íme néhány példa:

  • ha alapvető információk megszerezésére és levelezésre hasz­nálja a szá­mítógépét naponta 1-2 órát, elegendő egy ala­csonyabb sáv­szé­lességű csomag is (0,5–1 Mb/s)
  • ha a fentieken túl szórakozási lehetőségeket is keres (vi­de­ót néz, rá­diót hallgat, újságokat és blogokat olvas) vagy szereti meg­osz­tani a fényképeit a barátaival vagy sze­ret egy-egy kérdésnek ala­po­san utánajárni, érdemes az alap­cso­ma­gok­nál nagyobb sáv­szé­lességűt választania (2-4 Mb/s).
  • ha mindezek mellett munkája miatt gyakran kell internetet hasz­­nálnia, távmunkát végez, esetleg saját weblapja vagy blog­ja is van, nem valószínű, hogy szüksége volna ta­ná­csa­ink­ra. Válassza a legmagasabbat, amit a pénztárcája el­vi­sel!


Ha már tudja, mekkora sávszélességre van szüksége, vegye figyelembe, hogy:

  • a hűségidős szerződések lejárta előtt csak magas költségek árán szerződhet más szolgáltatóhoz,
  • fenti ajánlások egy ember szokásaira vonatkoznak. Ha töb­­ben fogják használni a keresett internetkapcsolatot, ér­de­mes több­szörözni és átlagolni az igényeket.
  • Ha azonos sávszélességű internetelérések között kell döntenie, már nehezebb tanácsot adni. Látogassa meg a szolgáltatók hon­lap­ját, fussa át a minden csomagra kötelező szerződési fel­té­te­le­ket, és válassza azt, amelyik az ön számára ezek alapján a leg­szim­­patikusabb.