A szélessávú internet-kapcsolat kipróbálható

A szélessávú kapcsolat kipróbálására otthonunkon és mun­ka­he­lyün­kön kívül számos egyéb lehetőség is adódik (akár in­gye­nesen is): internet-kávézók, közterületen elhelyezett ter­mi­ná­lok, szolgáltatók ügyfélirodái, könyvtárak, közösségi házak, eMa­gyar­ország Pontok stb.  Egyes településeken nyilvános wifi hálózatokat építettek ki a lakosság számára, ezt a lefedett te­rü­le­te­ken bárki szabadon igénybe veheti egy arra alkalmas eszköz se­gít­ségével (mobil eszközök, laptopok, pda-k).